Straatjutters Leiderdorp op Facebook 
    

Word ook lid van onze groep op Facebook. Daar kun je ook een oproep doen om een keer samen te straatjutten als het je op een andere dag beter uitkomt.

Straatjutters Leiderdorp op Twitter             

Ook op Twitter zijn wij actief. Volg ons en help onze boodschap verspreiden!

Litterati

De Litterati app is bedoeld om zwerfafval te registreren. Maak foto's van elk stuk zwerfafval en voeg tags toe over wat soort afval het betreft. Litterati registreert automatisch waar de foto is gemaakt en verzamelt alle informatie om zo invloed uit te oefenen om zwerfafval te verminderen.

Melden groot zwerfafval

Regelmatig vinden we grotere stukken afval wat we niet mee kunnen nemen. Heb je de BuitenBeter app op je telefoon, dan kun je die gebruiken om dat te melden. Heb je die niet of lukt dat niet en ligt het afval in Leiderdorp? Maak er een foto van en meld het dan als je thuis bent via dit formulier aan de gemeente. 

Afvalscheidingswijzer       

Op de afvalwijzer van Milieu Centraal kun je vinden wat bij welk soort afval hoort, zodat je je afval nog beter kunt scheiden,

Afvalwijzer

Voor informatie over de app die de Gemeente Leiderdorp aanbiedt aan bewoners. Hier kun je vinden wat bij welk soort afval hoort, toegespitst op de Leiderdorpse situatie. Je krijgt ook een herinnering wanneer welke bak geleegd wordt. Ook als deze op een andere dag dan gebruikelijk wordt geleegd. Heel handig dus!

Plastic Soup Foundation           

Voor het antwoord op de vraag "Waarom is plastic zo'n probleem en wat is plastic eigenlijk?" En veel campagnes zoals World Cleanup Day waar wij ook aan meedoen.

Recycling Netwerk   

Recycling Netwerk is een zelfstandige milieuorganisatie die verschillende milieuorganisaties verbindt rond het thema van grondstoffen en de impact ervan. Het doel is het zoveel mogelijk beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer. 

Afvalfonds verpakkingen 

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie.

Nederland Schoon

Nederland Schoon wil bijdragen aan het verminderen van zwerfafval. Ze organiseren de Opschoondag die in 2020 op zaterdag 21 maart gehouden wordt. Ze maken campagnes tegen zwerfaval en leveren materialen om zwerfafval te voorkómen of op te ruimen. Zo gebruiken de Straatjutters hun vuilniszakken.